Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

rudeee
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— Michael Nast
Reposted fromBloodEve BloodEve viadepresja depresja
rudeee
6060 b2f8 500
Reposted fromobliviate obliviate
rudeee
rudeee
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
rudeee
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viadepresja depresja
rudeee
Kiedy dwoje ludzi kocha się wystarczająco mocno, razem poradzą sobie ze wszystkimi trudnościami. Muszą tylko wiedzieć, że mogą na sobie polegać pomimo wszystko. 
Reposted fromlovvie lovvie viadepresja depresja
rudeee
Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce, jedną godzinę szczęścia, rozpromieniłeś smutne, szare życie - spełniłeś zadanie anioła na ziemi.
— J.Lubbock
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadepresja depresja
rudeee

Kobieta która...

Kobieta która straciła męża to wdowa.
Kobieta która straciła matkę to sierota.
Kobieta która straciła dziecko to...?

Słownik nie przewiduje śmierci dzieci. A życie płata figle. 
Życie Ty to zawsze coś wymyślisz.

April 17 2015

February 28 2015

rudeee
rudeee
5534 8fa0
Reposted fromsaku saku viamefir mefir

February 18 2015

rudeee
4837 df2a 500
Tak, tak, tak! 18.11.201r
Reposted byfirankinadusze firankinadusze

February 17 2015

rudeee
2632 8afe 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour
rudeee
0707 6935
Reposted fromsoupdujour soupdujour
rudeee
8375 bc29 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour
rudeee
9085 ac4e
Reposted fromsoupdujour soupdujour
rudeee
7440 7043
Reposted fromsoupdujour soupdujour
rudeee
4507 8672
Reposted fromsoupdujour soupdujour
Reposted fromnokturnal nokturnal viaszyszaak szyszaak
rudeee
3431 1ee4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaCarrere Carrere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl