Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2015

rudeee
0466 b55a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachica chica
rudeee
2308 832c
Reposted frompsychoo psychoo viamefir mefir
rudeee
0168 fe2e
Reposted fromnexxt nexxt viamefir mefir
rudeee
Nie tylko krew wypełnia moje serce. Jest tam jeszcze czyjeś imię, miłość i nadzieja
— Keith Donohue
Reposted fromblueinsane blueinsane viablueberry blueberry
rudeee
1724 4b9d 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaszyszaak szyszaak

February 16 2015

rudeee

Myślę że znów się to dzieje...

Świat się dzieli na milion kawałków, albo i strzępy zupełnie nie do poukladania, co dopiero do pozszywania...a gdzie w tym wszystkim jestem ja? Gdzieś za daleko, zbyt bardzo, za późno i to zupełnie bez mojej winy...

February 04 2015

4132 5db3 500

ayalynn:

livinglifetwowheeler:

And that boys and girls is why you are supposed to wear a helmet. 

Holy fUCK

Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viamalazpala malazpala
rudeee
Reposted fromshieep shieep viamalazpala malazpala
rudeee
Traktuj swoją kobietę tak, aby ona współczuła innym, że nie mają takiego wspaniałego faceta. 
Reposted frommissmaya missmaya viamalazpala malazpala
rudeee
Reposted fromdotty dotty viamalazpala malazpala
rudeee
Należę do tych osób, którym - kiedy się złoszczą i denerwują - łzy napływają do oczu, co jest okropne, bo tak bardzo chcesz być silnym, ale i tak masz tę przeklętą wodę w oczach.
Reposted frommyname myname viamalazpala malazpala
rudeee
5014 910e
rudeee
0433 053a
Reposted fromscorpix scorpix viamalazpala malazpala
rudeee
Czasami kobieta musi być bezduszną jedzą, żeby dać sobie radę w życiu, ale wierzcie mi, bycie jędzą to też ciężka praca.
— Stephen King - Dolores Caliborne
Reposted frompokolorowana pokolorowana viamalazpala malazpala
rudeee

ze mną trudno żyć, a zastrzelić szkoda .
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viamalazpala malazpala

February 03 2015

rudeee
1256 3c58
Reposted fromohshit ohshit viaSayid Sayid
rudeee
9637 12df
Reposted fromdusielecc dusielecc viaSayid Sayid
4403 34ab 500
Reposted fromclitoris clitoris viaSayid Sayid
rudeee
Dziwnie się patrzy na ludzi, którzy kiedyś byli przyjaciółmi. Bardzo dziwnie.
— Bardzo
Reposted frommoreorless moreorless viaSayid Sayid
rudeee
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl